Villkor barnpassning

Första träffen med en ny potentiell
barnvakt är alltid kostnadsfri!
Ni debiteras ingenting förrän vi har funnit en kandidat som NI vill anställa. Kunden och barnvakten kommer överens om när, var och hur ofta tjänsten skall utföras. Betalning sker via faktura (10 dagar). Minimum debitering per pass/tillfälle är 3 timmar.

Ytterligare priser (oberoende om vilken prisplan):
  • Mellan kl 21.00-07.00 tillkommer 20 kr/h efter RUT-avdraget
  • Lördag, söndag & helgdag tillkommer 20 kr/h efter RUT-avdraget

Tvåspråkig barnvakt - En barnvakt som pratar ett annat språk än svenska med barnet.
Den Obundna Prisplanen

Vid val av den obundna prisplanen kan vi inte garantera 100% att Er barnvakt är tillgänglig alla de dagar Ni önskar. Schemat sätter kunden och barnvakten enligt överenskommelse dem emellan.

Den obundna prisplanen är väldigt flexibel men medför minskad trygghet både för barnvakt och för kund då vi inte kan garantera ett minimum antal arbetstimmar per månad för barnvakten och en högre tillgänglighet från barnvaktens sida till kunden.

Den obundna prisplanen har ingen uppsägningstid så kunden eller barnvakten kan säga upp avtalet från ett barnvaktstillfälle till ett annat.
Den Bundna Prisplanen

Vid val av den bundna prisplanen schemalägger kund tillsammans med sin barnvakt alla pass minst två veckor i förväg. Den överenskomna schemaläggningen är inget som kunden eller barnvakten ska skicka in till oss utan är endast till för att barnvakten ska vara till tillgänglig på era bestämda dagar.

Väljer Ni den bundna prisplanen så debiterar vi utefter antal timmar per månad. I de bundna prisplanerna är det viktigt att Ni kommer upp i en viss summa timmar per månad, annars debiteras Ni minsta debitering per månad enligt nedan.

Det är upp till kunden att kontrollera att nivå av minsta debitering per månad uppnås.

Antal timmar per vecka och vilka dagar barnvakten kan jobba kan variera enligt kundens behov och den överenskommelse som finns med barnvakten. Barnvakterna försöker även i möjligaste mån vara flexibla om snabba ändringar skulle behöva ske. I den bundna prisplanen har varje part två veckors uppsägningstid.

Bundet 1: Minsta debitering/månad är 12 h. Motsvarar ungefär 1 pass/vecka
Bundet 2: Minsta debitering/månad är 24 h. Motsvarar ungefär 2 pass/vecka
Bundet 3: Minsta debitering/månad är 36 h. Motsvarar ungefär 3 pass/vecka upp till heltid

Första månaden vid bunden prisplan – Eftersom många nya kunder kanske inte startar med sin barnpassning precis i början av en månad (första passet) debiterar vi inte något minimum belopp (timmar) den första månaden utan endast den valda timkostnad x antal köpta timmar.


Vid Sjukdom

Om ditt barn eller din barnvakt skulle bli sjuk så försöker ni i första hand att komma överens om en ny tid. Om det inte är aktuellt behöver Ni meddela oss och vi debiterar inget för dessa timmar.


Ledigheter/Semester eller paus

Vill ni ta ledigt eller ta en paus från er barnpassning så behöver Ni meddela oss minst 14 dagar innan annars sker debitering enligt den prisplan som Ni valt. Meddelar Ni oss med kortare varsel än 14 dagar blir Ni debiterade enligt minsta debitering som varierar beroende på den prisplan som Ni valt för den perioden. Exempelvis planerar Ni att inte ha barnvakt under sommaren mellan perioden 1 juni – 31 augusti, så behöver Ni meddela senast 16 maj. Ett annat exempel är om ni åker bort en vecka över höstlov eller jullov behöver Ni också meddela oss 14 dagar innan den första dagen Ni inte vill ha barnvakt.

Anmälan för avbrott i tjänsten görs via vår medlemsportal för föräldrar: länk.

Ändra prisplan

Har Ni valt en bunden prisplan betalar Ni alltid en fast minsta debitering. Om Ni vill byta prisplan för att en annan är mer prisfördelaktigt med bakgrund av de timmar som Ni använder er av barnvakt. Märker att ni ofta ligger under eller över minimum debitering (timmar)/månad kan det vara fördelaktigt att byta till en annan bunden prisplan eller välja en obunden prisplan. Kolla först med er barnvakt hen är okej med att antingen gå ner eller upp i timmar. I vissa fall kan det hända att vi kommer att behöva ta fram en ny barnvakt åt Er.

Bestämmer ni er för att byta prisplan gör ni det på vår medlemsportal och klickar på länken "Ändra Prisplan" samt fyll i formuläret.

Ändring av prisplan behöver Ni göra senast 14 dagar innan den 1:a på en ny månad. Sker detta mindre än 14 dagar innan den 1:a så kommer prisändring ske från den 1:a nästkommande månad.

De allmänna villkoren ändras från tid till annan. När förändringar görs kommer de att publiceras på vår hemsida.

Som kund informeras Ni om att om Ni fortsätter att använda tjänsterna efter att förändringar skett i våra allmänna villkor så är Ni bunden av dem.

Lämna förfrågan och få 15%
på första fakturan!